logo
1
2


Ние  организираме публични и вътрешно фирмени събития. По желание на клиента изготвяме анализ и оценка за конкретното събитие. Ние бихме могли да реализираме отделно събитие или серия от събития като част от общата маркетинг стратегия на фирмата.
Професионално изготвяме проект и бюджетна рамка на събитието. След одобрение на проекта и бюджета от клиента, изготвяме и съгласуваме план за действие на събитието. Координираме всички дейности и човешки ресурси по изграждане на събитието.

Ние сключваме необходимите договори с всички ангажирани подизпълнители.

Организираме много и различни видове събития!

 

 
 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.