logo
1
2


Интернет реклама

Предимства:
Интернет отдавна се е превърнал в рекламна среда, с помощта на която компаниите предлагат своите стоки и услуги на българския пазар.

В сравнение с традиционните рекламни средства, интернет рекламата се отличава със следните предимства:
•възможност за предоставяне на максимум информация за рекламираната стока или услуга;

•възможност за използване на всички възможни начини за достигане на информацията до потребителя – текст, графика, звук, видеоизображение;

•възможност потребителят сам да контролира търсенето и получаването на информация и по този начин да бъде въвлечен в процеса на изучаване на обекта на реклама и максимално да се сближи с него.
Пред монитора потребителят е насаме с информацията, можем да се обърнем към него индивидуално и съответно ефектът на въздействие нараства многократно;

•възможност за използване на различно таргетиране за постигане на по-голям обхват на целева аудитория. Таргетирането може да бъде по пол, възраст, професия, интереси и т.н. Така рекламното послание попада точно в целта и следователно ще е максимално ефективно;

•възможност за пълна статистика по отношение на излъчената реклама и съответното поведение на потребителя. До колко човека е достигнало посланието, колко от тях са реагирали, как и на коя форма на рекламата реагират по-често;

•ниска цена на контакт в сравнение с всички други рекламни канали.

Тенденции:
Днес рекламата се изменя с невероятно бързи темпове. Успоредно с нея се изменят и потребителите. От пасивни клиенти в миналото, днес клиентите са силно информирани и уверени в своите решения и покупки.Интернет е основен гръбнак на комуникациите, обществото и забавленията - три основни области, които са тясно свързани помежду си, и които се развиват взаимно.Интернет маркетинга и интернет рекламата са една нова и достойна тенденция в света на рекламата. Несъмнено инвестицията в интернет реклама и маркетинг е една оправдана крачка за всеки един от нас.


 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.