logo
1
2


Радио реклама

Предимства :
Радиото е медия за реклама, която е достъпна до почти всички хора по всяко време. То е уникално по своята същност, заради възможността чрез него да се общува със слушателите-почти всеки слуша радио през седмицата. От друга страна приемниците са евтини, портативни и разнообразни. Това означава, че хората могат да прекарат приятни минути с любимата си станция навсякъде-далеч от дома, на работното място, в колата или вкъщи. Така че, рекламодателите са в състояние да са съвсем близо до потенциалните си клиенти.

Многообразието от радиопрограми позволява на слушателя да избере своята любима станция. По този начин рекламодателите могат да набелязват по-малките групи от слушатели, които са „недостъпни” чрез другите медии. Тинейджърите и младите са запалени радиослушатели, които трудно се влияят от другите медии например. Освен това радиото е високопроизводителна и все още достъпна медия. В действителност тя представлява един „театър на мисълта”.

Разноските за една мощна радиокампания могат да бъдат само малка част от тези, които са необходими за телевизионно време и печатна дейност. Така че , съпоставено с другите медии, радиото със сигурност има най-ниските цени за реклама. Изложените тези са достатъчно важни, за да ги разгледаме по-подробно.
•Радиото достига до активните потребители
Радиото е навсякъде. То ни събужда сутрин, с нас е на работното място и в колите ни, слушаме го в офиса, дома и магазина.В действителност, сравнено с другите медии по време, то „контактува” с реалните рекламодатели най-много.

•Всеки слуша радио
Почти всеки слуша радио всяка седмица. То пресича всички възрастови групи без значение на пол, раса, начин на живот и доход.

•Изберете Вашата радиостанция за реклама
Радиостанциите са специализирани, тоест всяка от тях адресира до определена част от обществото. Тъй като не съществува рекламодател с неограничен бюджет, радиото Ви позволява да изберете тези станции, които най-добре обхващат таргет групата-онези потребители, които най-много ще купят Вашите продукти или услуги. Радиото Ви осигурява, таргетира, ценово ефикасна рекламна кампания.
•Радиото се базира на честота на рекламиране
Повторението е ключа към научаването, а рекламата е форма за научаване.Колкото по-често слушателите чуват Вашето послание, толкова по-голяма е вероятността да направят покупка на Ваш продукт или услуга. Радиото предлага най-доброто съотношение цена-качество на услугата. Понеже е по-евтино от телевизията и печатната реклама, Вашата реклама може често да се излъчва, което е евтино.

•Лесният достъп до радиото означава последователност на рекламната кампания
Лесният достъп до радиото позволява да информирате клиентите си за Вашия продукт.Чрез радиото може да сте в контакт с тях през цялото време, преди те да са готови за пазар, по време на това и след като са напазарували(за стимулиране на бъдещи покупки).

•Радиото позволява да се откроите сред другите
Радиото дава ясна и уникална представа за Вашата реклама, така че тя да се откроява сред останалите. При печатната реклама например, Вашата реклама е разположена до тази на конкуренцията Ви. Радиото осъществява разделение на конкурентите- Вашето съобщение никога няма да се излъчи в съседство с това на конкурента Ви.

•Радиото предлага достъпна и производителна гъвкавост
Тъй като производсвените разходи са минимални и времето за една реклама е малко, то това способства за една производителна гъвкавост. Може да създавате различни реклами, които да излъчвате едновременно, да ги въртите и сменяте през седмиците.

•Радиото може да развива и други медии
Радиото си взаимодейства добре и с друга медия. Може да подобри значително Вашата реклама по вестниците. Често пъти бюджетът на един вестник се поделя за създаването на радиостанция. Тя дава възможност да постигнете целите си и да увеличите ефективността на рекламата.

Тенденции:
В бъдеще радиото ще среща сериозна конкуренция от страна на другите медии, но неговите безспорни предимства – гъвкавост, целенасоченост, настъпателност, ефективност – го правят идеалното средство за реклама през 10 – те години на 21 век. Това вещае добро бъдеще и успех, както за радиото, като цяло, така и за агенциите, който поставят интересите на своите клиенти над всичко останало.


 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.