logo
1
2


Телевизионна реклама – ефирни телевизии

Предимства :
Възможност за разнообразни творчески решения; събира в едно картина, звук и движение, както и специални ефекти и цветове, за да демонстрира продукта.
Достига до масовата аудитория само с едно представяне.
Рекламните съобщения могат да се чуят дори ако телевизорът е извън полезрението ви в даден момент.
Телевизията представя продукта с картина, което, според редица рекламодатели, е много съществено.
Рекламодателят може сам да представи продукта на място, което се отразява добре на неговото самочувствие.
Рекламните агенции често препоръчват телевизията като идеално средство за изява на творческия талант (максимален потенциал за надбавки за производствени разходи).
Телевизията представя продукта в много привлекателна светлина. Атрактивните телевизионни реклами могат успешно да подобрят имиджа на вашия бизнес.

Тенденции:
Трите основни телевизионни канала все повече отстъпват място на независими и кабелни програми. Телевизията в ефир все още държи царския дял от рекламата, но бързо-растящите цени, новите методи за проучване на аудиторията и голямото търговско разнообразие принуждават редица национални и регионални рекламодатели да преосмислят зависимостта си от телевизията.

Телевизионна реклама – кабелни телевизии

Предимства:
Сравнително ниските цени позволяват честото повторение на една и съща реклама.
Повече възможности за реклама.
Адресирана е към зрители с определени програмни интереси.
По-голяма творческа свобода, отколкото при ефирната телевизия - рекламите са по-дълги, съдържанието е по-смело.
Все повече домакинства (около 60% от Българските семейства) се включват към кабелни телевизионни мрежи.

Тенденции:
Броят на абонатите нараства много бавно. Приходите от реклами по националната кабелна телевизия все пак растат, докато специалистите продължават да търсят приемливи и приложими алтернативи на традиционната телевизия. Въпреки, че рекламните приходи на регионалните кабелни програми също нарастват, те все още заемат само малка част от цялостната рекламодателна дейност на кабелната телевизия.

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.