logo
1
2


Печатна реклама - вестници

Предимства :
Традиционно средство, ползващо се с доверие и всеобщо одобрение.
Една от масмедиите, които достигат до широка аудитория(предимно над 35 годишна възраст) само с едно издание.
Подходящи за подробни съобщения, включващи информация за местонахождение, работно време, цени, ползване на кредити и др.
Рекламите могат да са големи по размер, например цяла страница.
Каретата са веществени – могат да се изрежат и запазят.
Клиентът може да рекламира в специализирани рубрики (спорт, автомобили, туризъм), адресирани до определени потребителски групи.
Налице е визуален ефект – продуктът може да се види, както и да има цветно оформление.
Цените за малките обяви във вестниците са ниски.
Търговците могат сами да измислят и оформят своята реклама.
Може да се отпечатват талони и приложения.
Ежедневниците са на разположение на рекламодателите всеки ден от седмицата.

Тенденции:
Някога доминиращ източник на новини и реклами в страната, сега вестниците са принудени да се адаптират към конкуренцията на електронните медии и най-вече интернет.
Днес все повече вестници престават да се публикуват. И въпреки, че тиражите изостават от прираста на населението, вестниците непрекъснато вдигат цените на рекламите.

Печатна реклама – списания

Предимства:
Адресирани са към групи с определен демографски облик и интереси.
Могат да бъдат естетически привлекателни с големи надписи, ярки цветове, добро рекламно съдържание. Рекламата може да описва продукта.
Рекламите могат да са доста дълги.
Рекламите имат дълъг живот. Списанията се пазят дълго по къщи и офиси.

Тенденции:
Очакванията за бъдещето не са много радостни.
Рекламодателите все повече наблягат на бързината и гъвкавостта, което поставя списанията в сравнително неизгодно положение в този бързо променящ се свят. Електронните им издания са шансът да останат “в играта”.

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.