logo
1
2


Помощ при пътуване

 

 

 

Медицинска помощ при пътуване в чужбина

 

Спокойни във всяка ситуация! 

При пътуване или престой в чужбина, Алианц Ви осигурява спокойствие, съдейства в случай на заболяване или злополука и Ви спестява непредвидени финансови разходи. Ние ще Ви помогнем, където и да се намирате по всяко време на денонощието. 

Предимства

  • Обслужване на български език 24h/365 дни в годината
  • 15% отстъпка при подновяване застраховката и при липса на щети през предходната година 
  • 10% отстъпка за нови клиенти, при наличие на Европейска здравноосигурителна карта.

 

Основно покритие

  • медицински разходи 
  • разходи за медицински транспорт и репатриране.

Планирането на едно пътуване често изисква много усилия и време!

И когато се случи непредвиденото, анулирането или прекратяването на почивката Ви не бива да добавя към разочарованието и финансови загуби!

 

Предимства

  • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване; 
  • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
  • бързо и удобно сключване на застраховката - при Вашия туроператор или в офисите на Алианц България.

Обичате да пътувате често или работата Ви е свързана с многократни пътувания в чужбина - командировки, семинари, конференции?

Тогава тази застраховка е именно за Вас ... и за Вашия комфорт.

 

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година, многократно пътуват в чужбина с цел бизнес или туризъм и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. 

Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен денонощен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата от Корис България.

 

Застраховката се сключва по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г., изм. ДВ 51/05.07.2011. 

Предназначена е за временно или продължително пребиваващи и транзитно преминаващи през страната ни чуждестранни граждани за срок до 1 година. Съгласно изискванията на Наредбата, покритите рискове са с лимит до 60 000 лева за медицински разноски и 500 лева за спешна стоматологична помощ. 


 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.