logo
1
2


Злополука
 

 

Индивидуална застраховка „Злополука”
 
Застраховка злополука покрива богата гама от рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица.Основни рискове:
 • Смърт от злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
Допълнителни рискове:
 • Смърт от професионално заболяване;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;
 • Медицински разходи вследствие злополука;
 • Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване;
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука;
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука;
 • Разходи за спасяване вследствие злополука.
 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.