logo
1
2


Автомобилна застраховка 

 

Търсите сигурност за Вас и Вашия автомобил? Нуждаете се от спокойствие и надеждна защита?  

 

Предимства

 

 • Гъвкаво индивидуално тарифиране; 
 • Възстановяване на щети в сервиз за автомобили до 8 г.
 • Регистрация на щета по телефона, без попълване на досадни документи; 
 • Безплатен автоасистанс за леки МПС със застрахователна стойност над 8000 лв

Покрити рискове:

 • пожар и природни бедствия
 • пътнотранспортно произшествие
 • сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • щети на паркинг
 • кражба на цялото МПС
 • грабеж на цялото МПС

Варианти:

 • Пълно Каско – важи за всички изброени по-горе събития.
 • Частично Каско – изключвате по Ваше желание някои от изброените покрити рискове.

Допълнително обезщетяваме и покриваме целесъобразните разходи за:

 • намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС
 • транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома Ви
 • отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни
 • почистване вътрешността на купето на МПС

Каско "Алианц на път"

Предимства

 • Избирате кои застрахователни събития да покриете, за да отговаря най-пълно на вашите потребности
 • Намалявате цената на застраховката, чрез сключване на клауза "Спестена премия"
 • Възстановяване на щети в доверен сервиз, независимо от възрастта на автомобила

Покритите рискове 
са групирани в три клаузи – една основна и две допълнителни, които може да се сключват само комбинирано с основната рискова клауза:

 • Основна рискова клауза "Стандарт"
 • Допълнителна рискова клауза "Стандарт Плюс"
 • Допълнителна рискова клауза "Супер"


По желание основната рискова клауза или избраната комбинация между нея и допълнителните рискови клаузи, може да се комбинира и с

 • Валутна клауза
 • Самоучастие
 • Спестена премия
 • Частична кражба 

 

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.