logo
1
2


Животозастраховане


 

Какво получавате при сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот"

 • Ефективна защита срещу широк кръг застрахователни събития;
 • Сигурност;
 • Спокойствие;

Основно покритие:

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука.
 • Фатален край на застрахованото лице.

Допълнително покритие: 

По желание на застрахования, срещу плащането на допълнителна вноска, покритието може да включва и:

 • Временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука, продължила повече от 21 дни.
 • Временна загуба на трудоспособност от заболяване, продължило повече от 31 дни.

Какво получавате при сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот" на кредитополучател

 • ефективна застрахователна защита;
 • сигурност;
 • спокойствие.

В случай на фатален край на застрахованото лице през срока на застраховката застрахователната сума се разпределя между ползващите лица както следва:

 • На банката-кредитор се изплаща частта от непогасения кредит.
 • На другите ползващи лица се изплаща остатъкът.

Допълнителни рискове:

 • трайно намалена или загубена работспособност.

 

Индивидуална застраховка "Злополука" се предлага в два варианта, като можете да изберете такъв, който да отговори най-пълно на изискванията Ви.

Покрити рискове:

 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука;
 • Фатален край вследствие застрахователна злополука;

 

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.