logo
1
2


Какво получавате при сключване на застраховка Allianz Best Doctors

 • Медицинско лечение в една от най-добрите клиники в САЩ и Европа. 
 • Второ лекарско мнение от чуждестранни специалисти. 
 • Покритие до 2 милионa евро.
 • Отстъпка при предплащане на месечните премии.


В зависимост от поставената диагноза, се препоръчват до 3-ма най-подходящи специалиста за лечение в чужбина.

 

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия

 • Смяна на сърдечна клапа

 • Неврохирургия

 • Трансплантация на органи от живи донори

 • Трансплантация на костен мозък

ащо да сключите застраховка „Алианц Здраве Голд“

 • Можете да направите индивидуална или семейна застраховка.
 • Избирате здравни планове, които отговарят на Вашите потребности.
 • Покритието на застраховката е от 500 000 евро до 2 250 000 евро.
 • На Ваше разположение е спешен номер при нужда от съдействие, консултация и информация 24 часа, 7 дни в седмицата.

Алианц България е партньор на Allianz Worldwide Care – Ирландия по застраховката:

 • Зоната на покритие на застраховката е цял свят, с изключение на САЩ.
 • Улеснена процедура при подновяване, без допълнителна документация.
 • Лична членска карта – Allianz Worldwide Care, за всеки застрахован.
 • Ползвате бърза и oпростена процедура при предявяване на претенция с  приложението My Health App на Allianz Worldwide Care.
 • Широк кръг онлайн услуги на портала наAllianz Worldwide Care.
 • Еднократно или разсрочено плащане - на 2 или 4 вноски.

Застраховат се лица от 0 до 70 години, като застраховката се подновава до 85 годишна възраст.

 

 

 

Изграден с помощта на DM3Comm Ltd.